Obchodné podmienky

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné a reklamačné podmienky sa vzťahujú na všetky obchodné vzťahy uzatvorené prostredníctvom systému internetového obchodu www.capricorn.sk a bližšie upravujú práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými a reklamačnými podmienkami a potvrdzuje, že je s týmito obchodnými podmienkami oboznámený.

 

II. VYMEDZENIE POJMOV

1. "Kupujúcim" sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala objednávku po vlastnej autorizácii. Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim.

2. "Predávajúcim" sa rozumie 

Názov spoločnosti Sport 2000 Košice s.r.o.
IČO 52080366
IČ DPH SK2120888561
DIČ 2120888561
Adresa Štúrova 16 , Košice , 04001, Slovensko

Predávajúci je platca DPH. Spoločnosť je zapísaná v ORSR Okr. Súdu Košice.

3. "Objednávkou" sa rozumie vyplnený a odoslaný objednávkový formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky obchodu a cene tohto tovaru, alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho obsahujúci uvedené informácie. Za platnú sa považuje i telefonická objednávka, ktorá bude potvrdená na e-mailovú adresu kupujúceho najneskôr do 24. hod.

4. „Kúpnou zmluvou“ sa rozumie zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim (e-mailom, alebo telefonicky).

5. „Tovarom“ sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu www.capricorn.sk. Všetky uvádzané ceny pri tovare na stránkach internetového obchodu sú konečné, uvádzané s DPH.

 

III. OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

1. Všetky objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.capricorn.sk považované za záväzné.

Objednávka musí obsahovať nasledovné údaje:

- meno a priezvisko kupujúceho
- adresu kupujúceho
- druh, množstvo a cenu tovaru
- telefonický a e-mailový kontakt

2. Kupujúci sa zaväzuje v objednávke uvádzať pravdivé a úplné údaje. Každá objednávka je po odoslaní potvrdená e-mailovou správou, v ktorej máte možnosť skontrolovať správnosť vyplnených údajov. Pokiaľ sa v objednávke vyskytla nejaká chyba, bezodkladne nás kontaktujte.

3. Ako doklad o kúpe tovaru predávajúci zasiela faktúru v elektronickej forme (slúži zároveň ako záručný a dodací list) vo formáte PDF na e-mailovú adresu kupujúceho. Elektronická faktúra predstavuje plnohodnotnú náhradu písomne vyhotovenej faktúry a spĺňa všetky jej náležitosti. Faktúru zasielame e-mailom v prílohe. Ak ste od nás neobdržali elektronickú faktúru, kontaktujte nás prosím.

 

IV. STORNO OBJEDNÁVKY

Objednávku je možné stornovať len do dňa, kedy predávajúci odošle objednaný tovar na adresu kupujúceho.
Táto možnosť neovplyvňuje právo kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní aj bez udania dôvodu. (bod IX. týchto ust.)

Predávajúci má právo stornovať objednávku v prípade vypredania zásob, alebo nedostupnosti objednaného tovaru. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.

 

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Po uskutočnení objednávky bude na Váš e-mail zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu.

2. Ponúkame tieto možnosti platby na území Slovenskej republiky:

Platba v hotovosti prostredníctvom dobierkovej služby, alebo prostredníctvom dobierkovej služby kuriérskej spoločnosti. V obidvoch prípadoch platíte za tovar až pri jeho prevzatí od doručovateľa.

Platba vopred bankovým prevodom na účet predávajúceho:

IBAN: SK31 1100 0000 0029 4606 8814
Variabilný symbol: číslo Vašej objednávky
Konštantný symbol: 0008

Ak neobdržíme platbu na náš bankový účet do 14 dní od objednania, bez predchádzajúcej dohody , bude objednávka automaticky zrušená(stornovaná).

3. Ceny uvedené na stránkach internetového obchodu sú konečné ceny vrátane DPH (predávajúci je platcom DPH).

4. Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za dátum zaplatenia považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Doba doručenia tovaru sa pri bezhotovostnej platbe predlžuje o čas, kedy bude platba pripísaná na účet predávajúceho.

 

VI. DODACIE PODMIENKY

1. Predávajúci zasiela tovar kupujúcemu v čo možno v najkratšej dobe odo dňa potvrdenia objednávky, z pravidla v ten istý deň ak objednávku obdrží do 12. hodiny , alebo obvykle do 3 pracovných dní, najneskôr však do 10 pracovných dní. Uvedená doba dodania je len informatívna. Vychádza z predpokladaných dodacích lehôt:

a) prepravných firiem

b) v prípade veľkého záujmu o tovar, keď výrobca nestíha s produkciou vybraných produktov, môže prísť k neskoršiemu dodaniu tovaru. V takom prípade prijmite prosím naše ospravedlnenie. O neskoršom dodaní ako do 3 dní,  alebo vypredaní tovaru budete informovaní. Ďakujeme za pochopenie.

Kupujúci súhlasí, že doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný predávajúcim.

2. Pri objednávkach s vyššou hodnotou môže predávajúci overiť e-mailom, alebo telefonicky správnosť obsahu objednávky pred jej odoslaním kupujúcemu.

3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny.

4. Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim od doručovateľa

5. Poštovné náklady /platné v SR/  

 • Sport 2000 Košice s.r.o.
 • Štúrova 16 , Košice , 04001, Slovensko

 

DORUČENIE TOVARU nad 40€ je zdarma !

Osobný odber na predajni v Košiciach

bezplatne

Overená špedicia s avizovaním času dodávky (nad 40€)

Slovenská pošta

bezplatne
   

Spôsoby platby

 
V hotovosti / kartou pri osobnom odbere bezplatne
Kartou ONLINE
(MasterCard, Visa, CardPay)
bezplatne
Bankový prevod na účet, TatraPay bezplatne

 

PLATBA ZA TOVAR

 • "Kartou ONLINE (MasterCard a CardPay)  - bezplatne
 • Bankový prevod na účet  - bezplatne
 • Dobierka  Slovenská pošta - 1,2 €
 • Dobierka / platba kartou u kuriera - 1,9€
 • V hotovosti / kartou pri osobnom odbere  - bezplatne
   

Doba a spôsob doručenia poštou:
Tovar je odoslaný balíkom / listom 1. triedy, podľa Vášho výberu buď na Poštu, ktorú určíte, najbližšiu k Vášmu bydlisku, alebo na Vami zadanú adresu. Doba dodania je z pravidla 1 až 2 pracovné dni od odoslania tovaru predávajúcim. Ak sa v danej dobe nebudete nachádzať na adrese, do schránky Vám bude doručené oznámenie o uložení zásielky na Vašej dodacej pošte.

Tovar si môžete vyzdvihnúť na Vašej dodacej pošte do 18 dní odo dňa, kedy Vám do Vašej schránky bolo doručené oznámenie o uložení zásielky. V prípade nevyzdvihnutia zásielky bude tovar po 18 dňoch z Vašej pošty zaslaný späť na našu adresu. V takomto prípade vrátenia zásielky predávajúcemu je po dohode možné opäť zaslať tovar kupujúcemu. Náklady na opätovné doručenie zásielky kupujúcemu znáša kupujúci.

Ak Vám tovar, alebo oznámenie o uložení zásielky na pošte nebolo doručené ani do 4 dní po obdržaní nášho e-mailu o expedícii, kontaktujte prosím nás (zistíme kde sa Vaša zásielka nachádza) aj svoju dodaciu poštu. E-mail obsahuje aj podacie číslo Vašej zásielky, na základe ktorého Vám bude balík na pošte vydaný.

V prípade potreby bližších informácií o zásielke, neváhajte kontaktovať bezplatnú infolinku zákazníckeho servisu Slovenskej pošty alebo kuriérom.

 

Doba a spôsob doručenia kurérom:
Tovar neskladný, alebo väčších rozmerov (napr. bicykle, lyže...) zasielame zdarma TOP Trans kurierom, alebo iným osvedčeným špeditérom.  Doba dodania je 1 pracovný deň (maximálne však 2 pracovné dni) od odoslania tovaru predávajúcim. Oznámenie o príchode zásielky Vám bude oznámené kuriérom na Vaše telefónne číslo v deň doručovania zásielky. Tovar Vám bude následne doručený na Vašu adresu (pokiaľ sa s kuriérom nedohodnete inak).

Ak sa z nejakých dôvodov nepodarí kuriérovi s Vami spojiť telefonicky a nezastihne Vás na dodacej adrese, bude vám do schránky doručené oznámenie o uložení zásielky a možnosti opätovného doručenia.

V prípade nevyzdvihnutia zásielky bude tovar zaslaný späť na našu adresu. V takomto prípade vrátenia zásielky predávajúcemu je po dohode možné opäť zaslať tovar kupujúcemu. Náklady na opätovné doručenie zásielky kupujúcemu znáša kupujúci.

6. Nevyzdvihnutie zásielky na dobierku
V prípade, že si kupujúci neopodstatnene a neodôvodnene neprevezme zásielku na dobierku na pošte, alebo od kuriéra, dôjde k porušeniu kúpnej zmluvy, nakoľko je kupujúci vždy informovaný o potvrdení a stave objednávky.

7. Pokiaľ objednávka obsahuje viac druhov tovaru a je vybavovaná po častiach, poštovné sa platí iba raz.

8. V prípade, že kupujúci nejaví ochotu k spolupráci je predávajúci po predchádzajúcom upozornení objednaný tovar predať inému záujemcovi.

9. Všetky objednávky realizované v našom obchode sa riadia zákonmi Slovenskej republiky a nepodliehajú zákonom iných štátov.

 

VII. ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMÁCIE

sú podrobne uvedené v: Sprievodca nákupom - Reklamčný poriadok  vrátane poučenia o zodpovednosti za vady tovaru podla  § 622 a 623 OZ.

1. Na dodaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. ( ak nie je v záručnom liste uvedená dlhšia doba, v tom prípade platia záručné podmienky na konkrétny tovar ) 

2. Záručná doba začína plynúť dňom dodania tovaru kupujúcemu.

3. Kupujúci je povinný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu reklamovať tiedo vady u predávajúceho

4. Ku každej objednávke predávajúci zasiela na e-mailovú adresu kupujúceho faktúru v elektronickej forme vo formáte PDF, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Táto elektronická faktúra predstavuje plnohodnotnú náhradu písomne vyhotovenej faktúry a spĺňa všetky jej náležitosti. Faktúru zasielame e-mailom v prílohe.

5. Práva a povinnosti kupujúceho sa vo veciach neupravených týmito podmienkami riadia podľa Občianskeho zákonníka. 

6. Reklamáciu tovaru môže kupujúci uplatniť odoslaním na adresu predávajúceho

7. Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru a za dodanie správneho tovaru.

8. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, používaním, skladovaním alebo ošetrovaním výrobku.

VIII. POSTUP PRI REKLAMÁCII


1.) Kupujúci je povinný popis zistenej závady s číslom objednávky zaslať prostredníctvom Formulára na odoslanie reklamácie (F2.) bezodkladne po tom, čo závadu zistil. 

2.) Poškodený tovar je kupujúci povinný zaslať až na výzvu predávajúceho na svoje náklady.

3.) Predávajúci dodá vymenený tovar kupujúcemu na svoje náklady.

4.) Ak kupujúci pri preberaní tovaru od pošty, alebo kuriéra zistí, že obal dodaného tovaru je poškodený, nie je povinný tovar prevziať.

5.) Ak sa kupujúci rozhodne tovar aj napriek poškodeniu obalu prevziať je povinný toto prevzatie potvrdiť pracovníkovi pošty, alebo kuriérovi až po skontrolovaní tovaru.

6.) Reklamácia vrátane odstránenia závady bude vybavená najneskôr do 30 dní od doručenia zásielky predávajúcemu, prípadne v termíne kratšom, na ktorom sa kupujúci s predávajúcim dohodne. Viď. Reklamačný poriadok

7.) V prípade nespokojnosti s vyriešením reklamácie má kupujúci možnosť Alternatívneho riešenia sporu ( podmienky uvedené v založke Záruka a servis , aj v Reklamačnom poriadku ), alebo obrátiť sa na znalcov uvedených podľa odvetvia v Reklamačnom poriadku.

 

IX. VRÁTENIE TOVARU A VRÁTENIE PEŇAZÍ

INFORMÁCIA O PODMIENKACH A POSTUPE PRI PRÁVACH NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa má kupujúci právo od uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby v uvedenej lehote doručil predávajúcemu odstúpenie od zmluvy prostredníctvom nižšie uvedeného formulára Vrátenie tovaru/odstúpenie od zmluvy. (bod č.9.)

2. Kupujúci neuhrádza žiadny manipulačný poplatok v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy.

3. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku"),

4. Za každý vrátený tovar predávajúci vráti peniaze prevodom na bankový účet kupujúceho do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy.

5. POSTUP PRI VRÁTENÍ:

1.) V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný oznámiť vrátenie tovaru pred odoslaním na adresu predávajúceho prostredníctvom formulára Vrátenie tovaru/odstúpenie od zmluvy, kde uvedie tento, alebo podobný jednoznačný text: „Odstupujem od zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR, číslo objednávky, popis tovaru (názov, farba, veľkosť, cena ) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet (uveďte prosím číslo účtu/kód banky)“.

2.) Kupujúci je povinný vrátiť tovar nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom originálnom obale a kompletný (vrátane príslušenstva a visačiek). UPOZORNENIE: ak zákazník nevráti tovar s kompletným príslušenstvom, výmena tovaru mu nebude uznaná. Visačky obsahujú viditeľné aj skryté hologramy, ochranné známky originality tovaru preto to nie je len obal tovaru, ale jeho súčasť.

3.) Tovar na vrátenie zasiela kupujúci na adresu predávajúceho doporučene
(pre doklad o odoslaní), nie dobierkou. Upozorňujeme, že zásielky odoslané na dobierku nepreberieme!

4.) Tovar zasielaný na vrátenie odporúčame poistiť.

5.) Doklad o zaslaní tovaru predávajúcemu je kupujúci povinný uschovať.

6.) Kupujúci je povinný zvoliť pri preprave taký obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru.

7). Na vyžiadanie je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať na jeho e-mailovú adresu faktúru v elektronickej forme vo formáte PDF, ktorú obdržal s objednávkou.

8). Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade, ak vyššie uvedené podmienky nebude považovať za splnené a tovar bude následne odoslaný späť na adresu kupujúceho. Náklady na spätné odoslanie tovaru znáša kupujúci.

9.) Formulár na odstúpenie zmluvy (vyplňte tu, alebo zkopírujte nižšie F1)

Upozornenie: chyby a omyly v názvoch, popisoch a zobrazení produktov sú vyhradené. Ceny produktov vo výške 0,00 EUR sú neplatné. Ponuka platí len do vypredania zásob. Údaj o počte produktov k dispozícii na internete je len informatívneho charakteru.

Tieto obchodné a reklamačné podmienky sú platné od 01.06.2019

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných a reklamačných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F1.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

neznáme.png

Sport 2000 Košice s.r.o.

Prevádzka CAPRICORN

Štúrova 16

Košice 04001

Telefon: +421 55 6222089

Mobil: +421 903 99 00 49

e-mail: capricorn@capricorn.sk

www.capricorn.sk

www.sport2000.sk

www.scott.sk

 

 • Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar : ..............................................................(názov farba velkosť výrobné číslo )
 • Dátum objednania ........................
 • Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ....................................................................................................................
 • Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* .................................................................................................................................................e-mail:..................................................................
 • Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ....................................................................
 • Dátum .........................................

* Nehodiace sa prečiarknite.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

F2.

FORMULÁR NA ODOSLANIE REKLAMÁCIE

(vyplňte a zašlite tento formulár v prípade reklamácie tovaru)

neznáme.png

Sport 2000 Košice s.r.o.

Prevádzka CAPRICORN

Štúrova 16

Košice 04001

Telefon: +421 55 6222089

Mobil: +421 903 99 00 49

e-mail: capricorn@capricorn.sk

www.capricorn.sk

www.sport2000.sk

www.scott.sk

 

 • Týmto reklamujem/reklamujeme*,  tento tovar : ................................................................................(názov farba velkosť výrobné číslo ) Cena :..................€
 • Dátum zakúpenia: .....................................
 •  Reklamovaná vada:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   uveďte presne čo chcete reklamovať, ako sa závada prejavuje, kde sa presne nachádza, stručný popis, prípadne priložte fotografiu vo formate .jpg
 • Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ....................................................................................................................
 • Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* .................................................................................................................................................e-mail:..................................................................
 • Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ....................................................................
 • Dátum reklamácie:.........................................

* Nehodiace sa prečiarknite.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna ul. č.3, Košice 04065

Váš partner pri kúpe a servise bicyklov, lyží, snowboardov, všetko pre tenis, badminton, plávanie, futbal , značková športová obuv a textil už od roku 1991.

Zakúpený, objednaný bicykel Vám dopravíme  na Vašu adresu kompletne zoradený,

nastavený, pripravený na jazdu !

Sme pripravení ponúknuť Vám aj ekologickú dopravu Vášho bicykla, DPD (doručovanie zásielok je 100% uhlíkovo neutrálne) alebo dopravu, ktorá bude menej zaťažujúca pre životné prostredie, bude zohľadňovať aj ekologický aspekt združenej dopravy zásielok.  Cena takejto dopravy bude rovnaká ako doprava expresnou špedíciou , avšak čas potrebný na dopravu sa môže výraznejšie predĺžiť, lebo je závislý od šetrného využitia dopravy a kombinácie viacerých cieľov . 

 

 

 

 

CAPRICORN - DOM ŠPORTU KOŠICE
Sport 2000 Košice s.r.o.
Štúrova 16, 040 01 Košice

Bezpatné PARKOVANIE vo dvore

 

OTVÁRACIE HODINY 

        Pondelok - Piatok    

      10:00 - 18:00                                        Sobota:    

       9:00 - 13:00             

 

 

HOTLINE :        0903 99 00 49
SHOP :            0905 35 83 07
SERVIS :           055 62 22 089
capricorn@capricorn.sk

Chcete byť medzi prvými, ktorý vedia o najnovších akciách, zľavách a nových produktoch? Máte záujem o naše VIP akcie , Testovačky lyží s podmienkou registrácie do nášho spotrebiteľského klubu ? Pošlite nám svoj e-mail

Prajeme vám všetkým, aby ste boli zdraví a šťastní a mohli ste sa naplno venovať všetkému, čo máte radi.


 

O nás

Sport 2000 Košice s.r.o.            

Prevádzka CAPRICORN

otvorená od roku 1991

Štúrova 16, Košice
IČO: 52080366
IČ DPH: SK2120888561

na Facebooku

Certifikáty eshopu

  dbáme na ekológiu 

    sme spoľahliví

Produkty

Bicykle
Oblečenie a obuv
Letné športy
Zimné športy
Raketové športy
Loptové športy
Snowboarding
Lyže
Kendama -hry, elektro 

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky.    
Zmeniť nastavenia